Άνοιγμα του Γαλλικό νεκροταφείο του Ζέιτενλικ [fr]

JPEG

Από Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία:
το μουσείο παραμένει κλειστό: αναστολή λειτουργίας κλειστών χώρων.
Λειτουργεία ανοιχτών χώρων:
Ενάμισι (1,5) μέτρων απόστασης μεταξύ των παραβρισκόμενων
Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
Επισκέψεις ομάδων έως τριών (3) ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για οικογένειες.

δημοσίευση 30/03/2021

Αρχή σελίδας