Άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών Laurent Fabius για το δικαίωμα αρνησικυρίας στο ΣΑ του ΟΗΕ

Άρθρο γνώμης του γάλλου υπουργού Εξωτερικών κ. Laurent Fabius σχετικά με την μεταρρύθμιση του δικαιώματος αρνησικυρίας στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε στην γαλλική εφημερίδα " Le Monde" στις 4 Οκτωβρίου 2013.

JPEG

"Αναστολή του δικαιώματος αρνησικυρίας σε περίπτωση μαζικών εγκλημάτων "
από τον Laurent Fabius.

"Χρειάστηκε να περιμένουμε περισσότερα από 2 χρόνια και να μετρήσουμε 120 000 νεκρούς στη Συρία μέχρι να σταματήσει επιτέλους η παράλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από την χρήση της αρνησικυρίας και να ληφθεί μια απόφαση. Η Γαλλία υποστηρίζει την πολυμερή προσέγγιση και τον πυρήνα της, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος και αποτελεί το βασικό εργαλείο για μια πολιτική ρύθμιση των παγκοσμίων θεμάτων, στην υπηρεσία της ειρήνης και της ασφάλειας. Αλλά μια παράλυση του ΟΗΕ επί δύο χρόνια, με τις δραματικές συνέπειες που είχε σε ανθρωπιστικό επίπεδο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την διεθνή συνείδηση.

Βέβαια, η 68η Γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που μόλις ολοκληρώθηκε, έφερε κάποιες προόδους. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τα χημικά όπλα στη Συρία και δημιουργήσαμε την προοπτική μιας πολιτικής λύσης. Σχετικά με το ζήτημα των πυρηνικών στο Ιράν, οι συζητήσεις ξεκίνησαν εκ νέου. Η Γαλλία συμμετείχε σε αυτές τις προόδους, διευκρινίζοντας τις προϋποθέσεις μιας αποδεκτής λύσης στη μια περίπτωση και απαντώντας στη βούληση για διάλογο των ιρανικών αρχών στην δεύτερη. Επίσης, κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κινητοποιήσαμε την διεθνή κοινότητα υπέρ της σταθερότητας και της ασφάλειας στο Σαχέλ, εργαστήκαμε σε μακροπρόθεσμα πολυμερή σχέδια, όπως η απορρύθμιση του κλίματος και η καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής.

Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα δεν αλλάζουν σε τίποτα την πραγματικότητα : το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέμεινε ανίσχυρο μπροστά στο συριακό δράμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρεμποδιζόμενο από την χρήση της αρνησικυρίας. Ολόκληροι πληθυσμοί σφαγιάστηκαν, ενώ το χειρότερο ήρθε με την μαζική χρήση χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς, έναντι παιδιών, γυναικών και αμάχων. Για όλους εκείνους που περιμένουν από τον ΟΗΕ να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για την προστασία των πληθυσμών, η κατάσταση αυτή είναι καταδικαστέα.

Η Γαλλία είναι υπέρ ενός περισσότερου αντιπροσωπευτικού ΟΗΕ – ειδικότερα με μια διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας-, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε μια τέτοια πρόοδο. Εκτός κι αν αποδεχθούμε την απώλεια νομιμότητας, πρέπει να διδαχθούμε από τα κωλύματα που δημιουργήθηκαν, για την αποφυγή στο μέλλον τέτοιου είδους δυσλειτουργιών.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Γάλλος Πρόεδρος παρουσίασε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια πρόταση φιλόδοξη και ταυτόχρονα απλή.

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εθελοντικού πλαισίου κανόνων του δικαιώματος αρνησικυρίας από τα ίδια τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η ανωτέρω πρόταση προτείνεται να γίνει χωρίς τροποποίηση της Χάρτας και με αμοιβαία δέσμευση των μόνιμων μελών. Πιο συγκεκριμένα, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά με μια περίπτωση μαζικού εγκλήματος, τα μόνιμα μέλη θα δεσμεύονται ότι θα παραιτούνται από το δικαίωμα αρνησικυρίας. Τα κριτήρια υλοποίησης θα είναι απλά : μετά από πρόταση πενήντα τουλάχιστον κρατών-μελών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα καλείται να αποφανθεί σχετικά με την φύση του εγκλήματος. Μετά τη γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα, ο κώδικας συμπεριφοράς θα εφαρμόζεται άμεσα. Για να είναι ρεαλιστικός, ο κώδικας συμπεριφοράς θα αποκλείει τις περιπτώσεις στις οποίες θα θίγονται τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου.

Αντιλαμβάνομαι τις πάσης φύσεως αντιρρήσεις που μπορεί να εγείρει η πρόταση αυτή και αντιπαραθέτω ένα ισχυρό επιχείρημα : μια τέτοια εξέλιξη, απλή στην εφαρμογή της, θα βοηθούσε στη διαφύλαξη της ουσίας, που είναι η αξιοπιστία του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας που αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα εξέφραζε τη βούληση της διεθνούς κοινότητας να καταστήσει την προστασία της ανθρώπινης ζωής πραγματική προτεραιότητα. Θα αποκαθιστούσε την υπεροχή της εποικοδομητικής συζήτησης και διαβούλευσης. Θα απέτρεπε τον κίνδυνο τα Κράτη να γίνονται τα ίδια δέσμια των βασικών τους θέσεων.
Υπάρχει άλλη ταχεία, απλή και αποτελεσματική λύση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ; Δεν βλέπω καμία. Μας δίνεται σήμερα μια ευκαιρία. Ας την αδράξουμε."

Laurent Fabius, υπουργός Εξωτερικών

Διαβάστε το άρθρο στην ιστοσελίδα του Γαλλικού υπουργείου εξωτερικών

- στα γαλλικά

- στα αγγλικά

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας