Έκδοση διαβατηρίων : αλλαγή της διαδικασίας

PNG

Από την 1η Ιουνίου, το 2016, το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη δεν θα λαμβάνει πλέον τις αιτήσεις διαβατηρίων Γάλλων υπηκόων. Οι αιτούντες διαβατηρίων μπορούν να απευθυνθούν είτε στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα (http://www.ambafrance-gr.org/-Passeport-biometrique-463-° είτε σε κάποιο δήμο της Γαλλίας που να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360)

Οι Γάλλοι, που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν, πριν από την 1η Ιουνίου, την πρόωρη ανανέωση των διαβατηρίων με ημερομηνία λήξης το τέλος του παρόντος έτος.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης της προξενικής διοίκησης, οι Γάλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Γάλλων του εξωτερικού, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν με δικά τους έξοδα, από το καλοκαίρι του 2016, να λάβουν το διαβατήριό τους στο σπίτι τους μέσου ασφαλής ταχυδρομικής αποστολής, απαλλάσσοντας τους έτσι από την μετακίνηση.
Η προκαταρτική αίτηση μέσου διαδικτύου και, έπειτα, η απλοποιημένη διαδικασία ανανέωσης θα διευκολύνει επίσης τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων.

δημοσίευση 28/06/2019

Αρχή σελίδας