Έκθεσης : «Φίλιπποι 1914-2014. Εκατό χρόνια ερευνών» (Aρχεία 2014) [fr]

JPEG

Φουαγιέ του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού | 23/10 | ώρα 18.00

Τελετή εγκαινίων περιοδικής έκθεσης «Φίλιπποι 1914-2014 Εκατό χρόνια ερευνών» της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Ομιλίες: A. Τσιλιπάκου, Διευθύντρια ΜΒΠ, Α. Farnoux, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής Αθηνών.

Εναρκτήρια ομιλία: Pierre Ducrey, συνεργάτης της Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Εγκαίνια: ώρα 20.00, πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων “Κυριάκος Kρόκος”

JPEG JPEG

δημοσίευση 06/06/2019

Αρχή σελίδας