Έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (Aρχεία 2014) [fr]

Ouverture du Congrès mondial des étudiants en sciences politiques - JPEG

Ο Γενικός πρόξενος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, συμμετείχε στην έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την IAPSS (International Association of political sciences students), λαμβάνει χώρα από τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.

Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας και το ΓΙΘ στηρίζουν το συνέδριο αυτό διευκολύνοντας τη συμμετοχή του Γάλλου ερευνητή, Δρ Yves Sintomer, ειδικός σε θέματα διακυβέρνησης και συμμετοχικής δημοκρατίας. Το ΓΙΘ φιλοξενεί στους χώρους του τις εργασίες του συνεδρίου καθώς επίσης και τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της IAPSS.

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας