Έναρξη του δικτύου Πράσινων Πρεσβειών στο Παρίσι [fr]

#Environnement
#COP21

PNG Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Γραφείο περιβάλλοντος και ελέγχου ενέργειας (ADEME) και το Γραφείο αστικής οικολογίας της πόλης του Παρισιού κήρυξε την έναρξητ ου δικτύου των πράσινων πρεσβειών παρουσία εξήντα περίπου ξένων πρεσβειών.

Σε συνέχεια της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, οι ανταλλαγές καλών πρακτικών και η εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων στις προσηλωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος ξένες πρεσβείες στο Παρίσι : ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση των λυμμάτων, προστασία της βιοποικιλίας, εφαρμογή μιας πολιτικής βιώσιμων αγορών, κλπ.

Η δημιουργία δικτύου πράσινων πρεσβειών στο Παρίσι εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς ανάπτυξης, μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων « Υποδειγµατική διοίκηση» και « Πράσινη πρεσβεία ».

Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα - Μια Πράσινη Πρεσβεία

Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στο δίκτυο των πράσινων πρεσβειών που ξεκίνησε το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ενώ ενημέρωσε τους υπαλλήλους της με οδηγίες βέλτιστης πρακτικής για τις εργασιακές τους συνήθειες.

Περισσότερα

- Το πρόγραμμα "Πράσινες Πρεσβείες "
- Το πρόγραμμα "Υποδειγματική διοίκηση"
- Ο Οδηγός της Πράσινης Πρεσβείας

JPEG - 3.6 ko

δημοσίευση 14/03/2017

Αρχή σελίδας