Ένα χρόνο μετά την πρωτοβουλία της Σορβόννης - Ομιλία του Emmanuel Macron [fr]

Πρωτοβουλία για την Ευρώπη : Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017,ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Emmanuel Macron, παρουσίασε την πρωτοβουλία του για μιαν Ευρώπη κυρίαρχη, ενωμένη και δημοκρατική.

Ένα χρόνο αργότερα, ιδού η πρόοδος που σημειώθηκε στα ευρωπαϊκά θέματα.

#InitiativeEurope

δημοσίευση 01/04/2019

Αρχή σελίδας