Όροι Χρήσης [fr]

- Ακρίβεια πληροφοριών

Η Πρεσβεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιλαμβάνει ακριβείς και ενήμερες πληροφορίες στην Iστοσελίδα της. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικού χαρακτήρα. Ενδέχεται, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα επικαιρότητας, να είναι ελλιπείς. Οι χρήστες της Iστοσελίδας καλούνται λοιπόν να επιβεβαιώνουν, από τις υπηρεσίες της Πρεσβείας, την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την επάρκεια των πληροφοριών. Συνεπώς, η Πρεσβεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση η οποία απορρέει από τη χρήση της Iστοσελίδας ή των περιεχομένων αυτής ή συνδέεται με αυτά. Επίσης, η Πρεσβεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες σε αυτή ιστοσελίδες.

- Σύνδεση με την Iστοσελίδα "Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα"

Δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση για τη σύνδεση με τις σελίδες της Ιστοσελίδας της Πρεσβείας. Αντίθετα, απαγορεύεται η ενσωμάτωση κομματιών της Ιστοσελίδας σε ηλεκτρονικές σελίδες που ανήκουν σε τρίτα μέρη εκτός Πρεσβείας. Οι Σελίδες "Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα" πρέπει να καταλαμβάνουν το συνολικό παράθυρο του χρήστη.

- Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Η Πρεσβεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία τυχόν εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με την παρούσα Iστοσελίδα. Λόγω επίσης του γεγονότος ότι η Πρεσβεία δεν διατηρεί τον έλεγχο των συνδεδεμένων σε αυτή ιστοσελίδων, δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.

- Αλληλογραφία και χρήση δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της στήλης "Επικοινωνία". Εάν για την απάντηση της ερώτησής σας χρειάζεται να απευθυνθούμε σε άλλα υπουργεία ή διοικητικές αρχές, πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε σε αυτά το υλικό που μεταβιβάζετε στην Ιστοσελίδα μας καθώς και τα στοιχεία σας. Τα στοιχεία αυτά κρατούνται μόνον εφόσον βρίσκεται σε εκκρεμότητα το ερώτημά σας ενώ στη συνέχεια καταστρέφονται.

- Δικαίωμα αναπαραγωγής

Τα ονόματα, φωτογραφίες και λογότυποι της Iστοσελίδας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα είναι πνευματική ιδιοκτησία της γαλλικής κυβέρνησης. Η αναπαραγωγή τους χρειάζεται την προηγούμενη συγκατάθεση και έγκρισή της. Οι αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής πρέπει ν’αποστέλλονται μέσω της στήλης "Επικοινωνία" και να αναφέρουν συγκεκριμένα το θέμα, τον τρόπο αναπαραγωγής καθώς και τα στοιχεία του αιτούντος.

- Δημιουργία της Ιστοσελίδας

Logo de SPIP - GIFΗ Iστοσελίδα αυτή αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος SPIP, με τη συμβολή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης.

Περισσότερα : www.spip.net

δημοσίευση 03/04/2014

Αρχή σελίδας