Ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας του Παρισιού και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής [fr]

Η συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας του Παρισιού και της Περιφέρειας Αττικής ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη, υφυπουργού Παιδείας αρμόδιας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και του Patrick Maisonnave, Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από πλευράς της Ακαδημίας του Παρισιού, η σύμβαση υπεγράφη από τον Πρύτανη Gilles Pécout, καγκελάριο των πανεπιστημίων του Παρισιού, ενώ για την περιφέρεια Αττικής υπέγραψε ο Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

#cooperation
#francophonie
#culture

Στόχος της σύμβασης της 18ης Νοεμβρίου 2019 είναι η συνέχιση και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας του Παρισιού και της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποστήριξη δράσεων στα γλωσσικά και πολιτιστικά γνωστικά πεδία.

Οι τομείς συνεργασίας είναι πολλοί και ενθαρρύνουν μεταξύ άλλων την εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού των δύο χωρών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων. Η συνεργασία προωθεί την ανταλλαγή αξιών, όπως αυτών του Ολυμπισμού, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, ενισχύει την εξωστρέφεια και την επικοινωνία μεταξύ σχολών και εκπαιδευτικών, ειδικότερα χάρη στα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και την κινητικότητα καθηγητών και μαθητών στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
- Ακαδημία του Παρισιού

δημοσίευση 24/06/2020

Αρχή σελίδας