Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης : σεβασμός των δικαιωμάτων και σεβασμός του νόμου [fr]

Κοινό Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών κ. Bernard Cazeneuve και της Υπουργού Κατοικίας, Ισότητας περιοχών και Αγροτικού πληθυσμού κας Sylvia Pinel της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2015.

Ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Bernard Cazeneuve και της Υπουργού Κατοικίας, Ισότητας περιοχών και Αγροτικού πληθυσμού κας Sylvia Pinel με θέμα την "Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης : σεβασμός των δικαιωμάτων και σεβασμός του νόμου ».

Η μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον στον Χώρο Σένγκεν από το 2014 μέσω της Ιταλίας ή της Ελλάδας (220 000), ακόμα μεγαλύτερη το 2015 (100 000 από την αρχή του έτους) αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη και τον Χώρο Σένγκεν.

Η γαλλική κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι μια επείγουσα ευρωπαϊκή απάντηση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου στην πρόσφατη Ιστορία ανθρωπιστικής κρίσης.

Η συγκεκριμένη απάντηση βασίζεται σε τρεις πυλώνες :

- στον έλεγχο από τις πρώτες χώρες εισόδου του Χώρου Σένγκεν επιτρέποντας έτσι, μετά την καταχώριση και τον πρώτο έλεγχο της κατάστασης των ατόμων, την ταυτοποίηση εκείνων που χρήζουν προστασίας,
- σε μια αλληλέγγυα κατανομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ατόμων που προφανώς χρήζουν προστασίας, ώστε οι αιτήσεις ασύλου να μην υπερσυγκεντρώνονται μόνο σε μερικές χώρες και
- σε μια ενεργή πολιτική επαναπατρισμού από το πρώτο σημείο εισόδου στην Ένωση εκείνων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ασύλου.

Από τον περασμένο Απρίλιο η αύξηση των μεταναστευτικών ροών επέφερε στη Γαλλία ανησυχητική ανάπτυξη παράνομων κατασκηνώσεων, αναξιοπρεπών και απαράδεκτων και για τους ίδιους τους μετανάστες αλλά και για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Η κατάσταση αυτή φανερώνει ότι οι μηχανισμοί ασύλου και έκτακτων καταλυμάτων δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν την νέα εισροή. Επίσης, καθιστά απαραίτητη την εντατικοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης.

Απέναντι στα σοβαρά αυτά διακυβεύματα, ο Bernard Cazeneuve και η Sylvia Pinel παρουσίασαν ένα σχέδιο με θέμα « Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης : σεβασμός των δικαιωμάτων και σεβασμός του νόμου », με σκοπό :

- την ταχύτερη λειτουργία των μηχανισμών υποδοχής των αιτούντων ασύλου, καθώς και την καλύτερη προστασία τους και
- την αποφασιστική καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

Όσον αφορά στο πρώτο σημείο, η Κυβέρνηση δεσμεύεται για :

- τη δημιουργία επιπλέον δυνατοτήτων υποδοχής (4000 θέσεις υποδοχής για αιτούντες ασύλου μέχρι το 2016, που θα προστεθούν στις 4 200 θέσεις που έχουν προβλεφθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς και 5 500 θέσεις υποδοχής και μετεγκατάστασης για τους πολιτικούς πρόσφυγες) και την πρόσληψη προσωπικού για τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της αίτησης,
- τη διασφάλιση απόκρισης του συστήματος επείγουσας φιλοξενίας με την ενίσχυση των δυνατοτήτων στέγασης ύψους 1500 θέσεων, καθώς και τη συστηματικότερη προσπάθεια συνοδείας των ατόμων που φιλοξενούνται σήμερα στις κατάλληλες δομές.

Η κατάσταση στιες περιοχές Île-de-France και Calais θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής.
Όσον αφορά στο δεύτερο σημείο, η Κυβέρνηση δεσμεύεται ειδικότερα για :

- την εντατικοποίηση των ελέγχων στην επικράτεια και την ανάπτυξη συντονιστικών πόλων « απομάκρυνσης » για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών,
- την ενίσχυση των προσπαθειών για την διάλυση των δικτύων λαθρομετανάστευσης,
- την ολοκληρωμένη χρήση των σημερινών δυνατοτήτων διοικητικής κράτησης,
- την προώθηση του επαναπατρισμού των προσφύγων και τη δοκιμή καινοτόμων μηχανισμών προετοιμασίας του επαναπατρισμού, καθώς και
- την ανάπτυξη ενεργούς συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής, ειδικότερα με τη χορήγηση προξενικών εγγράφων ταξιδίου.

Το σχέδιο θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης πριν το τέλος του χρόνου.

- Το Μεταναστευτικό σχέδιο στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας