Αρχαιολογία - 80 επιστήμονες από 25 χώρες στην Κύπρο [fr]

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Κύπρου υποδέχτηκε στις 7 Ιουνίου 2017 80 επιστήμονες 25 διαφορετικών εθνικοτήτων για μια αρχαιολογική διάλεξη του καθηγητή Jean-Denis Vigne, διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας CNRS, με θέμα "Οι απαρχές της νεολιθικής περιόδου στην Κύπρο - Les débuts du néolithique à Chypre".

"Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το τμήμα αρχαιοτήτων, με τη συμμετοχή γάλλων εταίρων και συγκεκριμένα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών - EFA, του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας-CNRS και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κύπρου.

Η εκδήλωση ενσαρκώνει τον δυναμισμό της γαλλο-κυπριακής επιστημονικής συνεργασίας σε περιφερειακό πλαίσιο. Στοχεύει επίσης στην ανάδειξη του πλούτου της συνεργασίας μας στον τομέα της αρχαιολογίας. Τέσσερεις γαλλικές αποστολές διεξάγουν ανασκαφές στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια."

Πηγή : Δήλωση του εκπρόσωπου τύπου της 8ης Ιουνίου 2017

Περισσότερα

- Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
- Γαλλική Σχολή Αθηνών
- Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο
- CNRS

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας