Ασφαλιστική κάλυψη [fr]

Ετοιμάζοντας το ταξίδι σας για την Γαλλία και γενικότερα για την Ευρώπη, θυμηθείτε πριν φύγετε να εκδώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

JPEG

Οι κάρτες εκδίδονται από τον πάροχο ασφάλισης ασθένειας (IKA, ...). Η κάρτα ισχύει για έναν χρόνο από την έκδοσή της.

Περισσότερες πληροφορίες

- Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής :
στα γαλλικά La carte européenne d’assurance maladie
στα ελληνικά Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

δημοσίευση 21/04/2015

Αρχή σελίδας