Βασίλειος Μακιός - Corallia [fr]

Ο Βασίλειος Μακιός είναι ο γενικός διευθυντής του συνεργατικού σχηματισμού Corallia, πρωτοβουλία με έδρα την Αθήνα στηρίζοντας την καινοτομία και τις επιστήμες μέσω 3 συνεργατικών σχηματισμών ελληνικών εταιρείων start-ups.

Σταδιοδρομία

JPEG
- ΄Ελαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο του Μονάχου της Δυτ. Γερμανίας το 1962 και το Ph.D (Dr. Ing.) από το Max Planck Institut fur Plasmaphysik Garching και το Πολυτεχνείο του Μονάχου το 1966. Από το 1962-67 ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης στο Max Planck Institut fur Plasmaphysik στο Μόναχο. Δούλεψε ως Επίκουρος Καθηγητής από το 1967-70, Αναπληρωτής Καθηγητής από το 1970-73 και ως Καθηγητής από το 1973-77 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών του Carleton University στην Ottawa, Canada, όπου ασχολήθηκε με διδασκαλία και έρευνα στα ακόλουθα πεδία: μικροκυματικές και οπτικές τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία ραντάρ, ανάπτυξη laser CO2. Από το 1977 είναι Επίτιμος Καθηγητής στο Carleton University. Tο 1975 εξελέγη Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στα εξής θέματα: μικροκύματα και οπτικές επικοινωνίες, δίκτυα επικοινωνιών, LAN, MAN, B-ISDN και ΑΤΜ Τεχνολογία, με έμφαση σε κατασκευαστικές εφαρμογές και κατασκευές πρωτοτύπων. Ασχολήθηκε επίσης με την έρευνα στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το εργαστήριό του συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACTS & ESPRIT R&D projects, όπως LION, DISTIMA, PANORAMA, COBUCO κλπ.). Από τον Οκτώβριο του 2000 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 7 "Επικοινωνίες και Ενσωματωμένα Συστήματα" του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Έχει κάνει πάνω από 140 δημοσιεύσεις και κατέχει πολυάριθμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ανωτέρω περιοχές. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση επιτροπών της ΙΕΕΕ και Ευρωπαϊκών Συνεδρίων και ήταν ο Technical Program Chairman του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για Φωτοβολταϊκά στην Αθήνα το 1983 και Co- Chairman στο EURINFO 1988 Συνέδριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Είναι κάτοχος του ασημένιου (1985) και χρυσού (1999) μεταλλίου της Γερμανικής Εταιρίας Ηλ. Μηχανικού (VDE). Είναι μέλος της ΙΕΕΕ, μέλος του Canadian Association of Physicists, του German Physical Society και του VDE, επαγγελματίας μηχανικός της Επαρχίας του Ontario και του Ελληνικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.
- Πρόεδρος του Δ.Σ. του Aθηνά – Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, από το 2003 έως το 2005
- Συνιδρυτής, το 2006, και Διευθυντής του “Corallia Clusters Initiative – Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών”, μια δραστηριότητα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την προώθηση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών σε τομείς της βιομηχανίας με υψηλές απαιτήσεις ανάπτυξης στη διεθνή και τοπική αγορά

πηγή : ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πατρών

Corallia

JPEG

  • οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), το Corallia εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων
  • έχει ήδη αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές), το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής) και το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές).
  • Βραβείο "Gold Label of Cluster Management Excellence".
  • διαθέτει 2 θεματικά Κέντρα επιχειρήσεων και καινοτομίας (BICs) μεγαλύτερων των 6 000 m² : leα2-innohub στην Αθήνα και π1-innohub στην Πάτρα
  • ’Ελαβε την πιστοποίηση EBN EU|BIC (quality business support) και την πιστοποίηση ISO 9001:2008.
  • εφαρμόζει σειρά πρωτοβουλιών για την ώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως τον επιταχυντή "EGG" (enter.grow.go) σε συνεργασία με την Eurobank, το πρόγραμμα "Educational Trip" με στόχο τη γνωριμία των Ελλήνων φοιτητών με μια διαφορετική ακαδημαϊκή πραγματικότητα και τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από επιτυχημένες πρακτικές του εξωτερικού στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και των προγραμμάτων Hackathons, Career Days, Internships Days, Networking Days, κλπ.
  • συμβάλλει ενεργά στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς, οικοδομώντας διεθνείς συμμαχίες-κλειδιά.

Περισσότερα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Corallia

δημοσίευση 23/11/2016

Αρχή σελίδας