Βραδιά Μποζελέ 2014 [fr]

Πάνω από 250 άτομα συμμετείχαν στην εορταστικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 27 Νοεμβρίου από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του γιορτασμού της έλευσης του Νέου Μποζελέ με σκοπό την ενίσχυση της οργάνωσης των ΄΄Γιατρών του Κόσμου΄΄ και της ΜΚΟ ΄΄Οικογένεια και παιδί΄΄. Η διοργάνωση της βραδιάς αυτής μαρτυρεί τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας και του Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προς την κοινωνία των πολιτών που καθημερινά δίνει ένα χέρι βοήθειας στους ανήμπορους.

δημοσίευση 20/06/2019

Αρχή σελίδας