Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: νέο τμήμα πολύ μικρών προνηπίων [fr]

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ανοίγει ένα νέο τμήμα πολύ μικρών προνηπίων (2-3 ετών) από τη σχολική χρονιά 2016/2017

JPEG

δημοσίευση 28/06/2016

Αρχή σελίδας