Γαλλικές αρχαιολογικές αποστολές [fr]

Οι ένοπλες συγκρούσεις, οι λεηλασίες, η ανθρώπινη παρέμβαση και η φθορά του χρόνου, αλλά επίσης και οι φυσικές καταστροφές, αποτελούν όλα φαινόμενα που απειλούν τους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους στις πέντε ηπείρους. Μπροστά σε αυτήν την διαπίστωση η διαφύλαξη, η προστασία και μια όλο και βαθύτερη γνώση της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πλέον επιτακτικές.

PNG

Εδώ και 70 χρόνια, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι προσηλωμένο προς αυτήν την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας την επιστημονική αριστεία και την συνέχεια των ερευνών και ανανεώνοντας συνεχώς την υποστήριξή του προς τις επιτόπιες αρχαιολογικές ομάδες ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο των 70 χρόνων της επιτροπής εκσκαφών και της διεθνούς διάσκεψης του Άμπου Ντάμπι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο, στην οποία συμπροέδρευσε η Γαλλία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, θελήσαμε να προβάλλουμε τη δέσμευσή μας και να μοιραστούμε μαζί σας τους καρπούς πολλών ετών προσπάθειας των ανδρών και των γυναικών που αποτελούν τις επιτόπιες αποστολές μας.

Ανακαλύψτε τα διακυβεύματα και τους σκοπούς των γαλλικών αρχαιολογικών αποστολών : μεταφορά γνώσεων και αρμοδιοτήτων μεταξύ εταίρων, εκπαίδευση νέων ερευνητών, γαλλική συνεισφορά στις τεχνολογίες αιχμής, καθώς επίσης και προσαρμογή των καθηκόντων των αποστολών απέναντι στις νέες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου για την συντήρηση αρχαιολογικών χώρων σε περιοχές κρίσεων και την αποκατάστασή τους μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η εκστρατεία αναφέρεται επίσης στην συμμετοχή των γαλλικών αποστολών σε μείζονες ανακαλύψεις, όπως Ο Άνθρωπος του Τουμάι στο Τσαντ ή σε εμβληματικές δράσεις, όπως στον ναό Άνγκορ Βατ στην Καμπότζη ή στην βραχοπολιτεία της Πέτρας στην Ιορδανία.

Διπλωματία και αρχαιολογία: ενιαίο πλαίσιο – ιστορικός δεσμός

Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, αναπτύχθηκαν στενότερες σχέσεις μεταξύ της αρχαιολογίας, επιστήμης της οποίας η Γαλλία θεωρείται ένας εκ των εφευρετών της, και της διπλωματίας. Το ενδιαφέρον των διπλωματών για την αρχαιολογία εκδηλώνεται ήδη από το 1843, όταν οι Πρόξενοι της Γαλλίας στη Μοσούλη, Paul-Emile Botta και Victor Place, ανακαλύπτουν τον αρχαιολογικό χώρο του Χορσαμπάντ. Το 1887, ο Πρόξενος της Γαλλίας στη Βασόρα, Ernest de Sarzec, ανακαλύπτει τον πολιτισμό των Σουμερίων στον αρχαιολογικό χώρο του Τέλλο.

Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εδραιώθηκε ο δεσμός αυτός χάρη στη δημιουργία, υπό την δράση του στρατηγού ντε Γκωλ και του αρχαιολόγου Henri Seyrig, της συμβουλευτικής επιτροπής γαλλικών αρχαιολογικών ερευνών στο εξωτερικό, της "Επιτροπής ανασκαφών".

Ο φορέας αυτός συγκεντρώνει τους καλύτερους ειδικούς των γεωγραφικών περιοχών και σχετικών περιόδων για την αξιολόγηση, σε ετήσια βάση, της επιστημονικής ποιότητας των ερευνητικών έργων και την πρόταση για καθορισμό των σημαντικών ερευνητικών κατευθύνσεων που πρέπει να ακολουθούνται στο εξωτερικό. Έτσι, το 2016, χρηματοδοτήθηκαν 160 αποστολές στις πέντε ηπείρους, 12 εκ των οποίων βρίσκονταν υπό την εποπτεία νέων αρχαιολόγων, γεγονός που αποδεικνύει την ανανέωση των γενεών στις ομάδες.

Οι αρχαιολογικές αποστολές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 70 χώρες ανά τον κόσμο, προωθούν εντατικές επιστημονικές και πανεπιστημιακές συνεργασίες, μέσω της χορήγησης υποτροφιών, της δημιουργίας διεθνούς δικτύου έρευνας και ενσωμάτωσης μεγάλου αριθμού εγχώριων ερευνητών στις ανασκαφές. Συστήνονται ανά τον κόσμο πολυτομεακές και διεθνείς ομάδες που ασχολούνται με κοινές επί τόπου έρευνες.

Η γαλλική αρχαιολογία, η οποία χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για την ποιότητα του έργου της, την ικανότητά της στην καινοτομία αλλά και τον διάλογο τον οποίο ευνοεί στις χώρες υποδοχής, αποτελεί διπλωματικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των ανταλλαγών και του αυξανόμενου κινδύνου στον οποίο τίθενται τα δημοφιλή μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τόσο από τους ανθρώπους όσο και από το κλίμα. Οι μακροπρόθεσμες τοπικές συνεργασίες που δημιουργεί επιτρέπουν ενίοτε τη διατήρηση ή την επανέναρξη του διαλόγου πέραν των πολιτικών εξελίξεων στις χώρες υποδοχής.

δημοσίευση 14/03/2017

Αρχή σελίδας