Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: νέο τμήμα πολύ μικρών προνηπίων (Aρχεία 2016) [fr]

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ανοίγει ένα νέο τμήμα πολύ μικρών προνηπίων (2-3 ετών) από τη σχολική χρονιά 2016/2017

JPEG

δημοσίευση 02/07/2019

Αρχή σελίδας