Γαλλικό δελτίο ταυτότητος – Επέκταση διάρκειας ισχύος

JPEG

JPEG - 127.9 ko
Imprimer le document

Γαλλικό δελτίο ταυτότητος – Επέκταση διάρκειας ισχύος

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, η διάρκεια ισχύος του γαλλικού δελτίου ταυτότητος (πλαστικοποιημένη κάρτα) που εκδίδεται σε ενήλικα πρόσωπα (άνω των 18 ετών), περνά από 10 σε 15 έτη.

Αυτή η επέκταση ισχύος εφαρμόζεται εξίσου στα δελτία ταυτότητος τα οποία έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2004 και 31ης Δεκεμβρίου 2013, σε ενήλικα πρόσωπα.

Αυτά τα δελτία ταυτότητος, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν μία περασμένη ονομαστική διάρκεια ισχύος, είναι έγκυρα. Απολαμβάνουν αυτόματα μίας παρατάσεως ισχύος 5 ετών.

Τα δελτία ταυτότητος για πρόσωπα που είναι ανήλικα κατά την ημερομηνία εκδόσεως, παραμένουν σε 10ετή ισχύ.

dernière modification le 05/06/2019

haut de la page