Γαλλογερμανική εκδήλωση περί μισαλλοδοξίας (19 Μαΐου 2016) [fr]

Στις 6 Μαΐου, 1876 οι Πρόξενοι της Γαλλίας και της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη σφαγιάστηκαν από το πλήθος καθώς προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων που ήταν σε ρήξη τις τελευταίες ημέρες έπειτα από την αλλαγή θρησκεύματος μιας κοπέλας.

Επί της ευκαιρίας της 140ης επετείου του τραγικού αυτού γεγονότος, τα Γενικά Προξενεία της Γαλλίας και της Γερμανίας, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ιστορίας, οργάνωσαν μια εκδήλωση με θέμα : «Η σφαγή των Προξένων (6 Μαΐου 1876). Περί μισαλλοδοξίας και ανεκτικότητας ».

Με την ευκαιρία της γαλλο-γερμανικής αυτής εκδήλωσης, υπενθυμήθηκε η θέση των δύο χωρών σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία, την ανοχή και τον απαραίτητο διάλογο έναντι μιας υποτιθέμενης «σύγκρουσης πολιτισμών».

δημοσίευση 02/07/2019

Αρχή σελίδας