Γενική Γραμματεία [fr]

Η Γενική Γραμματεία της Πρεσβείας διαχειρίζεται το σύνολο των κρατικών πόρων στο εξωτερικό και αποτελεί το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο όργανο όλων των γαλλικών δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, διαχειρίζεται τους πόρους του γαλλικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού που ετοιμάζει για την Πρεσβεία, το Προξενικό τμήμα της Αθήνας, και το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Η Γενική Γραμματεία είναι επίσης αρμόδια για την διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση των υπαλλήλων ελληνικού δικαίου που αμείβονται από το γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων και από άλλα υπουργικά τμήματα.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία είναι το όργανο διεπαφής όλων των υπηρεσιών της γαλλικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα για θέματα πρωτοκόλλου διοικητικής μορφής σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης (φοροαπαλλαγές, ατέλειες, διπλωματικές ταυτότητες και πινακίδες...), και θέματα που αφορούν στην φορολογία, τον κοινωνικό διάλογο, την διοικητική διαχείριση των εκπατρισθέντων υπαλλήλων, τη διαχείριση των μετακινήσεων, τη διαχείριση κινητών και ακίνητων αγαθών, την αμοιβαιοποίηση της παροχής υπηρεσιών, θέματα εφοδιαστικής και υποστηρικτικές λειτουργίες χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης. Παρακολουθεί επίσης τη ελληνική νομοθεσία που αφορά στις υπηρεσίες της Πρεσβείας και ειδικότερα θέματα προσωπικού.

Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τις υπηρεσίες διοίκησης, λογιστικής, και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Προϊστάμενος της είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πρεσβείας.

Επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία:

Ακαδημίας 6, 106-71 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 91 000
Φαξ : 210 33 91 239
Ηλ/κή διεύθυνση

δημοσίευση 27/12/2018

Αρχή σελίδας