Γενική Παρουσίαση [fr]

Γενική παρουσίαση

Η γαλλοφωνία, που πρωτοεμφανίστηκε το 1880 κάτω από τη γραφίδα του γεωγράφου Ονήσιμου Ρέκλου για να περιγράψει τη γλωσσική και πολιτιστική κοινότητα που αποτελούσε η Γαλλία με τις αποικίες της, έχει σήμερα απελευθερωθεί από την αποικιακή χροιά και προσδιορίζει δυο διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες πραγματικότητες. Στην ευρύτερή της έννοια, περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων προώθησης της γαλλικής γλώσσας και των αξιών των οποίων είναι φορέας, ανεξάρτητα από τις χώρες στις οποίες αυτές αναπτύσσονται. Με τη θεσμική έννοια, η Γαλλοφωνία προσδιορίζει μία διεθνή οργάνωση 84 κρατών και κυβερνήσεων και κρατών-παρατηρητών, που έχουν επιλέξει να προσχωρήσουν στον Καταστατικό της Χάρτη.

Πραγματικά, η γαλλική γλώσσα συνεχίζει να κατέχει σημαντική θέση στον κόσμο : μοναδική γλώσσα που ομιλείται και στις πέντε ηπείρους. Όπως και η αγγλική, η γαλλική γλώσσα παραμένει γλώσσα εργασίας των διεθνών οργανισμών στην Ευρώπη καθώς επίσης και την Αφρική. Η γαλλική είναι η μητρική γλώσσα περίπου 80 εκατομμυρίων ανθρώπων, πράγμα που την τοποθετεί στην 11η σειρά στον κόσμο (επί συνόλου περισσοτέρων από 2.000 γλωσσών) και στην 9η σειρά με 180 εκατομμύρια ανθρώπων, αν λάβουμε υπόψη όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική ως δεύτερη γλώσσα. Τέλος, ο αριθμός των ατόμων που εκτιμάται ότι ‘‘είναι σε θέση να χρησιμοποιούν περιστασιακά τη γαλλική γλώσσα’’ ανέρχεται σε περισσότερα από 250 εκατομμύρια.

Πέρα από αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, έρευνες που διεξήχθησαν σε πολλές χώρες αποδεικνύουν ότι η γαλλική διατηρεί τη θετική εικόνα μιας γλώσσας χρήσιμης, απαραίτητης σε ορισμένους επαγγελματικούς τομείς, αλλά επίσης μιας γλώσσας αδιάρρηκτα συνδεδεμένης με αξίες, μ’έναν πολιτισμό, με κοινωνικά προγράμματα καθολικής εμβέλειας. Η γαλλική γλώσσα διαθέτει το πλεονέκτημα να είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μεγάλη γλώσσα πολιτισμού.

Αυτό ακριβώς το καθεστώς της γλώσσας θεμελιώνει τη διάδοσή της ανά τον κόσμο, την παρουσία της στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διδασκαλία της. Ο αριθμός των μαθητών και των φοιτητών που μαθαίνουν τη γαλλική γλώσσα ή σπουδάζουν στη γαλλική γλώσσα στο εξωτερικό υπολογίζεται σε 82,5 εκατομμύρια ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των διδασκόντων εκτιμάται σε 900.000.

Το θεσμικό πλαίσιο της Γαλλοφωνίας αποτελείται από τους πολιτικούς θεσμούς και από τους φορείς. Οι πολιτικοί θεσμοί αφορούν σε διασκέψεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Γαλλοφωνίας (οι Σύνοδοι Κορυφής) που συνέρχονται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα και καθορίζουν τις μεγάλες κατευθύνσεις του κινήματος για τα δύο επόμενα χρόνια. Η Διάσκεψη των επιφορτισμένων με τη Γαλλοφωνία Υπουργών συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να καθορίσει το πρόγραμμα των φορέων και να χαράξει τις μεγάλες κατευθύνσεις της πολυμερούς Γαλλοφωνίας που αντιπροσωπεύει η Διεθνής Οργάνωση Γαλλοφωνίας. Το Μόνιμο Συμβούλιο Γαλλοφωνίας (CPF), που αποτελείται από τους προσωπικούς εκπροσώπους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, συνέρχεται σε τακτικότερα διαστήματα, κάθε φορά που το απαιτεί η ημερησία διάταξη.

Οι φορείς της Γαλλοφωνίας, επιφορτισμένοι με τον προγραμματισμό της οργάνωσης ανά τομείς, είναι τέσσερις : το Πανεπιστημιακό Γραφείο Γαλλοφωνίας, το Πανεπιστήμιο Senghor της Αλεξάνδρειας, η Διεθνής Οργάνωση γαλλόφωνων δημάρχων και ο τηλεοπτικός σταθμός TV5.
Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος εκλέγεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τετραετή ανανεώσιμη θητεία, μπορεί να θεωρηθεί ως ‘‘διευθυντής ορχήστρας’’ της Γαλλοφωνίας.

Η Γαλλοφωνία συγκεντρώνει πλέον περισσότερο από το ένα τέταρτο των χωρών του κόσμου (53 πλήρη μέλη, δύο συνεργαζόμενα μέλη και δεκατρείς παρατηρητές). Τα κράτη μέλη φιλοξενούν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, παράγουν το 11% της παγκόσμιας παραγωγής και το 15% του διεθνούς εμπορίου. Παρούσα και στις πέντε ηπείρους, η Γαλλοφωνία αποτελείται από ένα μωσαϊκό λαών, οι οποίοι πέρα από τις διαφορές τους, τρέφουν μια κοινή πολιτική και πολιτιστική φιλοδοξία : να δημιουργήσουν αληθινά κράτη δικαίου και να προάγουν τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία. Η Γαλλοφωνία, όρος που προσδιορίζει πολύ περισσότερα πράγματα από μια απλή γλωσσική κοινότητα, έστω κι αν η γαλλική γλώσσα παραμένει κοινός της παρονομαστής, μεταφέρει παντού στον κόσμο αξίες καθώς και ένα μήνυμα οικουμενικότητας και δημοκρατίας. Τέλος, αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες

- Ιστοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας

- Ιστοσελίδα του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών
www.diplomatie.gouv.fr

δημοσίευση 05/10/2018

Αρχή σελίδας