Γεύμα εργασίας με τους προξενικούς συμβούλους [fr]

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy υποδέχτηκε στις 9 Νοεμβρίου 2015 τους τέσσερις εκλεγμένους προξενικούς συμβούλους για την Ελλάδα για ένα γεύμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, σε συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Ο Σύμβουλος Α΄ της πρεσβείας κ. Alexandre Morois, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κ. Christophe Le-Rigoleur και ο πρόξενος του προξενικού τμήματος Αθηνών κ. Thierry Klockenbring, συμμετείχαν επίσης στην συνάντηση.

Περισσότερα

- Προξενικοί Σύμβουλοι για την Ελλάδα

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας