Γεύμα του Γαλλικού Συλλόγου Μηχανικών και Στελεχών Επιχειρήσεων (AFIC) με την ευκαιρία του νέου έτους 2016 [fr]

Ο Πρόεδρος του Γαλλικού Συλλόγου Μηχανικών και Στελεχών Επιχειρήσεων (AFIC) κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, απηύθυνε τις ευχές του για το νέο έτος στα μέλη του Συλλόγου, παρουσία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ.Christophe Chantepy, στις 12 Ιανουαρίου 2016.

 κ. Christophe Chantepy, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα,
 κ. Christophe Chantepy, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος του Γαλλικού Συλλόγου Μηχανικών και Στελεχών Επιχειρήσεων (AFIC)
 κ. Christophe Chantepy, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος του Γαλλικού Συλλόγου Μηχανικών και Στελεχών Επιχειρήσεων (AFIC)

Για περισότερες πληροφορίες

- AFIC

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας