Γιάννης Καλογήρου - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [fr]

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

JPEG

δημοσίευση 25/11/2016

Αρχή σελίδας