Γιορτή της Γαλλοϕωνίας: συνάντηση με τα Προξενεία-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοϕωνίας (Aρχεία 2015) [fr]

PNG
Δεδομένου ότι η Γαλλοϕωνία αντλεί τον πλούτο της από την πολυπολιτισμικότητα των λαών που την απαρτίζουν, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Γ.Ι.Θ.) προσκάλεσε τους Προξένους των χωρών μελών και παρατηρητών του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοϕωνίας προκειμένου να συνεργαστούν για τον προγραμματισμό της Εβδομάδας της Γαλλοϕωνίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου 2015.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ρουμανίας, του Αναπληρωτή του Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας, του Επίτιμου Προξένου του Καναδά, του Επίτιμου Προξένου της Ελβετίας και της υπεύθυνης για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω στενή συνεργασία επέτρεψε τη συμμετοχή των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στο πρόγραμμα της Εβδομάδας της Γαλλοϕωνίας.

δημοσίευση 20/06/2019

Αρχή σελίδας