Δήλωση του εκπροσώπου του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών για την Ελλάδα

Στις 2 Ιανουαρίου 2014, ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών έκανε την παρακάτω δήλωση για την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης :

Η Γαλλία απευθύνει στην Ελλάδα όλες τις ευχές της για επιτυχία στην πέμπτη προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της διαβεβαιώνει την πλήρη στήριξή της στις προσπάθειές της, ιδιαίτερα εκείνων υπέρ των κοινών προτεραιοτήτων : ανάπτυξη και απασχόληση, εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και ενίσχυση της θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γαλλία συγχαίρει επίσης την Λιθουανία για την διεξαγωγή της πρώτης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έφτασε στη λήξη της με σημαντικές επιτυχίες :

- αποφασιστική πρόοδος στον τομέα της τραπεζικής ένωσης, και ειδικότερα την θέσπιση του "ενιαίου μηχανισμoύ εξυγίανσης " των τραπεζικών κρίσεων

- συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-2020

- ενισχυμένη υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σημαντικές εξελίξεις στον κοινωνικό τομέα με την πολιτική συμφωνία για την απόσπαση των εργαζομένων και την υιοθέτηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα για την καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας

- μεταρρύθμιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επιτρέποντας έναν καλύτερο συντονισμό των μέσων μεταξύ των Κρατών-μελών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

- νέα ώθηση στον τομέα της άμυνας, κατά την διάρκεια του ευρωπαϊκού συμβουλίου της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου που προσκάλεσε τα Κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων, καλύτερη απάντηση στα κενά δυνατοτήτων και την ανάπτυξη των βιομηχανιών άμυνας της κάθε χώρας. Ανήκει στην ελληνική προεδρία να προχωρήσει στην εφαρμογή του οδικού χάρτη.

(απόσπασμα από την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών, 2 Ιανουαρίου 2014)

dernière modification le 06/04/2018

haut de la page