Δήλωση υποστήριξης στην Παρέλαση Υπερηφάνειας (Aθήνα, 8 Ιουνίου 2013)

PNG "Στο πλαίσιο μιας κοινής πρωτοβουλίας μεταξύ πολλών πρεσβειών στην Αθήνα, η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα παρέχει την υποστήριξή της στην παρέλαση υπερηφάνειας, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2013.

Η υποστήριξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αποφασιστικής δράσης της Γαλλίας υπέρ του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤ και της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους της και τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται περισσότερο σε αυτόν τον αγώνα, η Γαλλία συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται κατά της στιγματοποίησης και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Η Γαλλία στηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις αποφασιστικές προσπάθειες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΚΟ, των οποίων η κινητοποίηση είναι θεμελιώδους σημασίας σε αυτόν τον αγώνα."

Διαβάστε περισσότερα

« Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας » στην ιστοσελίδα του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/

- Ιστοσελίδα της Παρέλασης Υπερηφάνειας στην Αθήνα « Athens Pride 2013 » www.athenspride.eu

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας