Διάλεξη του κ. Pierre Briant, ομότιμου καθηγητή του Collège de France (Video) (Aρχεία 2014) [fr]

Ο ομότιμος καθηγητής του Collège de France, κάτοχος της έδρας Ιστορίας και πολιτισμού των Αχαιμενιδών και της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κ. Pierre Briant, έδωσε στις 13 Μαρτίου μια διάλεξη με τίτλο " Ο Μέγας Αλέξανδρος, η Ευρώπη και η Ελλάδα: το αποτύπωμα του Διαφωτισμού " .

Πάνω από 200 άτομα παρακολούθησαν τη διάλεξη αυτή, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., παρουσία του πρύτανη του πανεπιστημίου αυτού.

Η παρέμβαση του καθηγητή Briant στη Θεσσαλονίκης εγγράφεται σε σειρά διαλέξεων του Collège de France στην Ελλάδα και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και του Τελλόγλειου Ιδρύματος.

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας