Διάσκεψη για την πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο [fr]

Διάσκεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο - Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Γιατί μια Διάσκεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο ;

Οι καταστροφές και λεηλασίες ιστορικών μνημείων, ειδικότερα στο Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράκ ή ακόμα και στο Μάλι, οδήγησαν τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε συνεργασία με σκοπό την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων, Η Διάσκεψη είναι λοιπόν ο καρπός αυτού του προβληματισμού. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία που ετοιμάζεται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτιστικής γαλλικής διπωματίας, ήδη από το 2013 με την επίσκεψη στο Μάλι παρουσία της γενικής διευθύντριας της UNESCO, κας Irina Bokova.

Μετά από την επίσκεψη στο Τμήμα Ανατολικών Αρχαιοτήτων του Λούβρου στις 18 Μαρτίου 2015, ημέρα της επίθεσης στο Μουσείο του Μπαρντό της Τύνιδας, ο Πρόεδρος ανέθεσε αποστολή μελέτης στον Jean-Luc Martinez. Παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις κατά την Γενική Διάσκεψη της UNESCO, στις 17 Νοεμβρίου 2015, μόλις τέσσερεις ημέρες μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου.
JPEG

Σε διεθνές επίπεδο, η αρχή αυτής της διάσκεψης παρουσιάστηκε στην Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στην Ise-Shima της Ιαπωνίας τον περασμένο Μάϊο.

Η διάσκεψη σηματοδοτεί ταυτόχρονα μια κατάληξη, για τη λήψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων, αλλά και την απαρχή μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017, με την υιοθέτηση μιας απόφασης- πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η διάσκεψη διοργανώθηκε από κοινού με τους προσωπικούς εκπροσώπους των δύο αρχηγών Κρατών, τον Jack Lang, πρόεδρο του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου (IMA) και τον Mohamed al Moubarak, πρόεδρο της Αρχής Τουρισμού και Πολιτισμού του Άμπου Ντάμπι.

Συμμετέχοντες χώρες

Θα συμμετάσχουν 40 Κράτη, εκπροσωπούμενα σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και υπουργών.

Σκοποί

Η διεθνής διάσκεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο έχει δύο βασικούς σκοπούς :

  • Την δημιουργία ενός Διεθνούς Ταμείου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρισκεται σε κίνδυνο στις εμπόλεμες ζώνες, με σκοπό την άντληση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Ταμείο θα είναι ανοικτό, σε εθελοντική βάση, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς συνεισφοράς και θα στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης, την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και την παροχή βοήθειας για ανοικοδόμηση.
  • Την δημιουργία ενός Διεθνούς δικτύου -καταφύγιο των πολιτιστικών αγαθών που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε απάντηση των αιτημάτων των Κρατών που αναζητούν καταφύγιο για τα έργα τους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η αποθήκευση αυτή θα βασίζεται στον σεβασμό βασικών αρχών: τη διατήρηση, την ιδιοκτησία, την επιστροφή και την αρχή του ακατάσχετου των διαφόρων έργων.Για λόγους ισορροπίας και διαφάνειας, θα συμμετάσχουν επίσης και οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις.

δημοσίευση 14/11/2018

Αρχή σελίδας