Διαγωνισμός : Βραβείο ψηφιακών μέσων και διαφάνειας [fr]

Ψηφιακή διπλωματία

Ο διαγωνισμός « Ψηφιακά μέσα και διαφάνεια » απευθύνεται στους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών ή του ψηφιακού τομέα αναπτυσσόμενων χωρών. Βραβεύει τους υποβάλλοντες σχέδια προτείνοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας δράσης, τον ανοικτό χαρακτήρα των δεδομένων, και τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στον γαλλόφωνο χώρο.

Σκοποί του διαγωνισμού

  • Ενθάρρυνση της εμφάνισης ψηφιακών εργαλείων στήριξης της δημοκρατικής διακυβέρνησης
  • Αξιοποίηση των γαλλόφωνων παραγόντων των ψηφιακών μέσων που εργάζονται για τη δημοκρατική διακυβέρνηση στη διεθνή σκηνή
  • Δραστηριοποίηση του γαλλόφωνου δικτύου των τεχνολογιών συμμετοχής στην κοινωνία για την συλλογή και διάδοση των καλύτερων πρακτικών
  • Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διάφορων ενώσεων και των ψηφιακών τεχνολογιών στις χώρες υπό ανάπτυξη.

Όροι συμμετοχής

Τα 6 σχέδια που θα επιλεγούν μετά τη φάση αξιολόγησης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αυτής, τα 3 πλέον καινοτόμα σχέδια, που θα επιλεγούν από μια κριτική επιλογή που αποτελείται από εννέα εμπειρογνώμονες, θα λάβουν χρηματικό βραβείο 10 000 ευρώ για κάθε παρακάτω κατηγορία :

  • Ανοικτά δεδομένα για τη διαφάνεια της δημόσιας δράσης
  • Έλεγχος του πολίτη για την ορθή διακυβέρνηση
  • Εργαλεία πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς

Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης υποψηφιότητας 20 Οκτωβρίου 2017 στις 24:00 ώρα Παρισιού.

Εταίροι

Το βραβείο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την ΜΚΟ Transparency International, CFI, l’agence française de coopération médias et Liberté Living-lab, σε συνέχεια της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για μια ανοικτή διακυβέρνηση, στην οποία η Γαλλία είχε την προεδρία τον Δεκέμβριο του 2016.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας