Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Aρχεία 2015) [fr]

Ο Γενικός Πρόξενος και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, παραχώρησε δύο διαλέξεις στους φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στις 23 Απριλίου, παρουσίασε στους φοιτητές του καθηγητή Αναστασίου Πανοπούλου την κατάσταση των γαλλο-ελληνικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την παρουσία των γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στις 29 Απριλίου, με τους μαθητές της καθηγήτριας Σταυρούλας Μαυρογένη, συζήτησε για τη γαλλική πολιτιστική επιρροή στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, καθώς και για τους βασικούς άξονες της γαλλικής πολιτικής επιρροής. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Le Rigoleur παρουσίασε τις δραστηριότητες του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

δημοσίευση 27/06/2019

Αρχή σελίδας