Διατελέσαντες Πρεσβευτές [fr]

PNG - 10.7 ko
Patrick MAISONNAVE
M. Patrick MAISONNAVE, ambassadeur 26 Σεπτεμβρίου 2019
PNG Κ. Jean Loup KUHN-DELFORGE, Πρέσβης 14 Σεπτεμβρίου 2011
FARNAUD (Christophe), Πρέσβης 3 Ιουλίου 2007
Κ. DELAYE (Bruno), Πρέσβης 16 Σεπτεμβρίου 2003
Κ. RIPERT( Jean-Maurice), Πρέσβης 13 Ιουλίου 2000
Κ. KESSEDJIAN (Bernard), Πρέσβης 5 Ιανουαρίου 1995
Κ. CADET (Jean), Πρέσβης 1η Ιουλίου 1992
Κ. THIBAU (Jacques), Πρέσβης 13 Ιουνίου 1989
Κ. PLAISANT (Marcel), Πρέσβης 11 Μαρτίου 1987
Κ. BLANC (Pierre-Louis), Πρέσβης 9 Μαϊου 1985
Κ. CHARPY, Πρέσβης 23 Δεκεμβρίου 1981
Κ. REBEYROL, Πρέσβης 12 Μαρτίου 1980
Κ. DE FOLIN, Πρέσβης 22 Δεκεμβρίου 1977
Κ. MERILLON, Πρέσβης 13 Οκτωβρίου 1975
Κ. JACQUIN DE MARGERIE (Christian), Πρέσβης 14 Μαρτίου 1973
Κ. DURAND (Bernard), Πρέσβης 13 Ιουνίου 1969
Κ. BAEYENS (Jacques), Πρέσβης 14 Μαρτίου 1964
Κ. DE GIRARD de CHARBONNIERES (Guy) , Πρέσβης 16 Σεπτεμβρίου 1957
Κ.CHARPENTIER, Πρέσβης 4 Ιανουαρίου 1955
Κ. BAELEN, Πρέσβης 18 Δεκεμβρίου 1951
Κ. DE VAUX SAINT-CYR 18 Αυγούστου 1945
Κ. BAELEN, Αναπληρωτής 25 Ιανουαρίου 1944

δημοσίευση 28/06/2021

Αρχή σελίδας