Διατελέσαντες Πρεσβευτές [fr]

JPEG Κ. Jean Loup KUHN-DELFORGE, Πρέσβης 14 Σεπτεμβρίου 2011
JPEG - 2.6 ko
FARNAUD (Christophe), Πρέσβης 3 Ιουλίου 2007
JPEG - 2.4 ko
Κ. DELAYE (Bruno), Πρέσβης 16 Σεπτεμβρίου 2003
JPEG - 3.2 ko
Κ. RIPERT( Jean-Maurice), Πρέσβης 13 Ιουλίου 2000
JPEG - 2.4 ko
Κ. KESSEDJIAN (Bernard), Πρέσβης 5 Ιανουαρίου 1995
JPEG - 2.1 ko
Κ. CADET (Jean), Πρέσβης 1η Ιουλίου 1992
Κ. THIBAU (Jacques), Πρέσβης 13 Ιουνίου 1989
Κ. PLAISANT (Marcel), Πρέσβης 11 Μαρτίου 1987
JPEG - 2.4 ko
Κ. BLANC (Pierre-Louis), Πρέσβης 9 Μαϊου 1985
Κ. CHARPY, Πρέσβης 23 Δεκεμβρίου 1981
Κ. REBEYROL, Πρέσβης 12 Μαρτίου 1980
Κ. DE FOLIN, Πρέσβης 22 Δεκεμβρίου 1977
Κ. MERILLON, Πρέσβης 13 Οκτωβρίου 1975
Κ. JACQUIN DE MARGERIE (Christian), Πρέσβης 14 Μαρτίου 1973
Κ. DURAND (Bernard), Πρέσβης 13 Ιουνίου 1969
Κ. BAEYENS (Jacques), Πρέσβης 14 Μαρτίου 1964
Κ. DE GIRARD de CHARBONNIERES (Guy) , Πρέσβης 16 Σεπτεμβρίου 1957
Κ.CHARPENTIER, Πρέσβης 4 Ιανουαρίου 1955
Κ. BAELEN, Πρέσβης 18 Δεκεμβρίου 1951
Κ. DE VAUX SAINT-CYR 18 Αυγούστου 1945
Κ. BAELEN, Αναπληρωτής 25 Ιανουαρίου 1944

δημοσίευση 23/09/2015

Αρχή σελίδας