Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για το Μακεδονικό Μέτωπο (22-24 Οκτωβρίου 2015) [fr]

JPEG - 611.3 ko

Tο Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, διοργανώνουν ένα διεθνές συμπόσιο με θέμα "Το θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου".
Στόχος του συμποσίου είναι να παρουσιάσει τις ιστορικές γνώσεις γύρω από το Μακεδονικό Μέτωπο σε όλες του τις διαστάσεις, χρονικές και χωρικές. Περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

- Τη δημιουργία του Μακεδονικού Μετώπου, το φθινόπωρο του 1915
- Την οργάνωση και τη διοικητική μέριμνα-επιμελητεία των εμπόλεμων χωρών από την αρχή μέχρι το τέλος του πολέμου
- Τη σημασία του θεάτρου επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης για την Αντάντ και τις Κεντρικές Δυνάμεις
- Τις πολιτικές και διπλωματικές συνέπειες του Μακεδονικού Μετώπου και των άλλων μετώπων στην περιοχή
- Τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις (Οκτώβριος 1915-Νοέμβριος 1918)
- Τη συμβολή του Μακεδονικού Μετώπου στην τελική έκβαση του πολέμου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1918)
- Τη στρατιωτική παρουσία των δυνάμεων της Αντάντ στην Κεντρική Ευρώπη, στη Νότια Ρωσία και στην Κωνσταντινούπολη μετά το τέλος του πολέμου (1918-1923)
- Αντιλήψεις, αναμνήσεις και κληρονομιά του Μακεδονικού Μετώπου.

Το διεθνές αυτό συμπόσιο έχει όχι μόνο επιστημονικό αλλά και επετειακό χαρακτήρα, λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απόβαση του εκστρατευτικού σώματος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σε επετειακό επίπεδο, το συμπόσιο θεωρείται ως συνέχεια των παρελθουσών δράσεων του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης: ανακαίνιση του νεκροταφείου του Ζέιτενλικ και δημιουργία μουσειακού χώρου εντός αυτού, καταχώρηση στοιχείων, που μαρτυρούν την παρουσία του Στρατού της Ανατολής στη Βόρεια Ελλάδα και διοργάνωση της συναυλίας « La malle du Poilu » στο συγκεκριμένο νεκροταφείο.
Σε επιστημονικό επίπεδο, το συμπόσιο παρέχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν επιστημονικές γνώσεις και να γίνει απολογισμός των τελευταίων ερευνών γύρω από την, έως τώρα σχετικά άγνωστη, πτυχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαπρεπείς ειδικοί του Μακεδονικού Μετώπου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στο συμπόσιο αυτό, το οποίο, επιπλέον, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολυετούς ερευνητικού προγράμματος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών με αντικείμενο την καταγραφή γεγονότων και την αξιοποίηση αρχείων που αναφέρονται στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στηρίζει αυτό το συμπόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hist.auth.gr/macedonianfrontconference/

δημοσίευση 28/06/2019

Αρχή σελίδας