Διεθνή Σύμπραξη κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων [fr]

Ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Jean-Yves Le Drian πρόηδρευσε στις 18 Μαϊου 2018 της νέας συνόδου της διεθνούς σύμπραξης κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων.

JPEG

Η δειθνής σύμπραξη κατά της ατιμωρησίας ξεκίνησε στο Παρίσι στις 23 Ιανουαρίου 2018.

Σήμερα συμμετέχουν σε αυτήν τριάντα τρία Κράτη και οργανώσεις, τα οποία, με την ένταξή τους, εξέφρασαν την άρνησή τους στην ατιμωρησία εκείνων που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν χημικά όπλα. Η σύμπραξη αυτή είναι ανοικτή σε όλα τα Κράτη που επιθυμούν να υιοθετήσουν τους σκοπούς της, στο πλαίσιο μιας μόνιμης συνεργασίας.

Της συνόδου προηγήθηκε μια συνάντηση διεθνών εμπειρογνωμόνων στις 17 Μαϊου 2018.

Η Γαλλία δίνει την εκκίνηση της σύμπραξης ενώ θα έχει και την διεύθυνσή της κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Σύνοδος της 18ης Μαϊου 2018 αφιερωμένη στη διεθνή σύμπραξη κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων.

Στο πλαίσιο της νέας συνόδου της Διεθνούς Σύμπραξης κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων, στην οποία συμμετείχαν 34 χώρες στις 17 και 18 Μαϊου 2018, ο Jean-Yves Le Drian απηύθυνε ομιλία.

Ο υπουργός απεκάλυψε επίσης έναν κατάλογο επιτήρησης 48 ατόμων, των οποίων η Γαλλία εκτιμά την συμμετοχή στην ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων πολύ πιθανή. Η Γαλλία παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις δραστηριότητες αυτών των ατόμων και μοιράζεται τις σχετικές πληροφορίες με τους εταίρους της.

Ομιλία του υπουργού

- Ομιλία του Υπουργού Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Jean-Yves Le Drian και κατάλογος επιτήρησης (εξωτερικός σύνδεσμος).

Κοινή δήλωση των υπουργών των συμμετεχόντων Κρατών

- Διεθνής σύμπραξη κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων - Κοινή δήλωση των υπουργών των συμμετεχόντων κρατών (Παρίσι, 18 Μαϊου 2018) (εξωτερικός σύνδεσμος).

JPEG

Οι δεσμεύσεις

Τα Kράτη που αποδέχτηκαν την πρόσκληση της Γαλλίας να συμμετάσχουν στην εταιρική σχέση και τα οποία υπέγραψαν την πολιτική διακήρυξη, δεσμεύονται να :

- να συλλέγουν, να συντάσσουν, να διατηρούν και να διαφυλάττουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους για τη χρήση χημικών όπλων
- να διευκολύνουν την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών με τις ενδιαφερόμενες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε οι υπεύθυνοι να ανταποκριθούν μία ημέρα στις ενέργειές τους
- να χρησιμοποιούν όλους τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων και οντοτήτων, παρέχοντάς τους πληροφορίες και υποστηρίζοντας πολυμερείς προσπάθειες για την τιμωρία τους
- να δημοσιεύουν τα ονόματα ατόμων και οντοτήτων, ομάδων ή κυβερνήσεων που έχουν υποστεί κυρώσεις μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας στο Διαδίκτυο
- να βοηθήσουν τα κράτη που έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την ικανότητά τους για τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μηχανισμών συλλογής πληροφοριών καθώς και εθνικής νομοθεσίας για τη δίωξη των δημιουργών χημικών επιθέσεων.

H ιστοσελίδα της Σύμπραξης

Ένας από τους τρόπους δράσης της σύμπραξης θα είναι η δημοσίευση σε έναν ιστότοπο των ονομάτων των ατόμων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις για το ρόλο τους σε χημικές επιθέσεις ή την ανάπτυξη χημικών προγραμμάτων. Τα ονόματα που αναφέρονται στον ιστότοπο www.pasdimpunitearmeschemiques.com είναι των ατόμων στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τα συμμετέχοντα κράτη στην σύμπραξη, και ειδικότερα τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία.

Η λίστα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες.

Η διάδοση των πληροφοριών θα γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.impunitearmeschimiques.com), που θα διαχειρίζεται ένα εθελοντικό μέλος της σύμπραξης (η Γαλλία το 2018).

www.pasdimpunitearmeschimiques.com
www.noimpunitychemicalweapons.org (version anglaise)

Περισσότερα

- Στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Διπλωματίας (εξωτερικοί σύνδεσμος) :

δημοσίευση 17/08/2018

Αρχή σελίδας