Διμερείς Συνθήκες [fr]

Κατάλογος των διμερών συνθηκών σε ισχύ μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Διαβάστε για όλες τις ελληνογαλλικές συνθήκες και συμβάσεις στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών στην διεύθυνση : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/

δημοσίευση 28/11/2013

Αρχή σελίδας