Δρ. Εριφίλη Χατζοπούλου - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [fr]

Η Εριφίλη Χατζοπούλου είναι υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας

Η Δρ. Εριφίλη-Χριστίνα Χατζοπούλου (MΒΑ, Ph.D.) είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση (MBA) από το ίδιο Πολυτεχνείο και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά της προσόντα, η κα. Χατζοπούλου διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα κυρίως σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Από το 2011 η κα. Χατζοπούλου αποτελεί στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κύριες αρμοδιότητες την υλοποίηση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη της ΜοΚΕ και της ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ της ετήσιας εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας Start-Up» και την πλαισίωση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους με επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και με εργαστηριακά μαθήματα ανάπτυξης του χρηματο-οικονομικού μέρους ενός επιχειρηματικού σχεδίου, επιχειρηματικού παιγνίου, και βιωματικής ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας, στα δυο τελευταία από τα οποία η ίδια έχει το ρόλο της εκπαιδεύτριας. Πέρα από την ενασχόληση της στη ΜοΚΕ του ΟΠΑ, η κα. Χατζοπούλου είναι μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, όπου διεξάγει ακαδημαϊκή έρευνα σε μετα-διδακτορικό επίπεδο σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης επιχειρηματικών μονάδων και θυγατρικών πολυεθνικών εταιριών, ενώ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενες έρευνες για τον προσδιορισμό των παραγόντων επιτυχίας ανάπτυξης μιας επιχείρησης στην περίοδο της κρίσης, για την αποτύπωση των επιχειρηματικών προθέσεων των νέων, τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.

πηγή: ΟΠΑ /

δημοσίευση 25/11/2016

Αρχή σελίδας