Δωρεά βιβλίων προς όφελος των προσφύγων [fr]

Στις 20 Μαΐου 2016, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, παρέδωσε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 40 βιβλία γραμμένα στα γαλλικά.

Τα βιβλία αυτά θα ενταχθούν στη συλλογή της κινητής βιβλιοθήκης που ο Δήμος Θεσσαλονίκης βάζει στη διάθεση των προσφύγων του κέντρου Διαβατών.

δημοσίευση 07/06/2016

Αρχή σελίδας