Δωρεές βιβλίων σε δημόσια σχολεία (Aρχεία 2015) [fr]

Ο Γενικός Πρόξενος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, προχώρησε στις 14 και 21 Μαΐου αντίστοιχα σε δύο δωρεές βιβλίων, η μία στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και η άλλη στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου.

Στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, η γαλλική γλώσσα διδάσκεται ευρέως ως δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, χάρη στην αυτονομία που απορρέει από το ειδικό καθεστώς λειτουργία του, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και των γαλλικών.

Οι δωρεές αυτές, κυρίως παιδικών βιβλίων, έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών και την προσέγγιση των μαθητών στη γαλλική γλώσσα.

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων αυτών, η επιφορτισμένη με το πρόγραμμα προώθησης της γαλλικής γλώσσας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε διάφορες δραστηριότητες για παιδιά.

δημοσίευση 27/06/2019

Αρχή σελίδας