Είκοσι κράτη μέλη επιβεβαιώνουν τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [fr]

Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία

20 Κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Γαλλία, συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι το πρώτο ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο με δικές του δικαστικές αρμοδιότητες.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο κανονισμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

"Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα συσπειρώνει τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος της ΕΕ.

« Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, που θα συμβάλει στην προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων μας. Ακόμη και όταν οι εγκληματίες δρουν διασυνοριακά, μπορούμε πλέον να διασφαλίζουμε ότι θα προσάγονται στη δικαιοσύνη και ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα ανακτώνται.»

Urmas Reinsalu, Υπουργός Δικαιοσύνης της Εσθονίας

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο. Η ημερομηνία ανάληψης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των διερευνητικών και διωκτικών καθηκόντων της θα καθοριστεί από την Επιτροπή βάσει πρότασης του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και κατόπιν της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εν λόγω ημερομηνία θα είναι τουλάχιστον τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω κανονισμού.

Έως σήμερα, 20 κράτη μέλη έχουν ενταχθεί στην ενισχυμένη συνεργασία : Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία."

(πηγή : Ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Οκτωβρίου 2017)

Περισσότερα

- Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : "Συχνές ερωτήσεις" για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (europa.eu)
- Ιστοσελίδα Touteleurope.eu : Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ;

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας