Εικόνες της Γαλλίας : 300 φωτογραφίες, ελεύθερες δικαιωμάτων [fr]

Η Τράπεζα φωτογραφιών δίνει πρόσβαση στο σύνολο των φωτογραφικών αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι ελεύθερες δικαιωμάτων στο εξωτερικό και μπορούν να αναδημοσιευτούν με την υποχρεωτική σημείωση "Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - Φωτογραφική Υπηρεσία".

Δείτε "Φωτογραφίες της Γαλλίας" στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

δημοσίευση 23/08/2018

Αρχή σελίδας