Ελλάδα: Η Expertise France στηρίζει την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση [fr]

Ο Christophe Chantepy, πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, εκκίνησε στις 5 Νοεμβρίου 2018 τις εργασίες για τον εσωτερικό έλεγχο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της σύμβασης με την Expertise France για τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

Ελλάδα-Γαλλία, συμμαχία στον τομέα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων

Από το 2016, χάρη στη συνεισφορά της Expertise France, έχουν οργανωθεί σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο την εξοικείωση των κεντρικών και τοπικών αρχών με τις πρακτικές εσωτερικού έλεγχου.

Δημιουργήθηκε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ελληνικών αρχών που διαθέτουν μια ήδη υπάρχουσα ή προσφάτως εγκατεστημένη μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

Πέντε ελληνικοί φορείς συμμετείχαν στο δοκιμαστικό πρόγραμμα: Τρεις δήμοι (Αθηναίων, Πειραιά, και Θεσσαλονίκης), μια περιφέρεια (Αττικής), και μια αποκεντρωμένη διοίκηση (Αττικής). Επωφελήθηκαν από μια αρχική εκπαίδευση, υπό την επίβλεψη πέντε Γάλλων ελεγκτών, αλλά και από μια σειρά οδηγιών και μοντέλων, επιτόπιο αρωγή, και μια συνδιαλλαγή «peer to peer» κατά περίπτωση.

Ένα γαλλο-ελληνικό εργαστήριο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2018

Το εργαστήριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2018, συγκέντρωσε τους αρμόδιους της Expertise France και τις ελληνικές κεντρικές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κάθε οργανισμός ολοκλήρωσε έναν πλήρη εσωτερικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της 5ης Νοεμβρίου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Γάλλος Πρέσβης Christophe Chantepy, υπενθύμισε τη σημασία της διοικητικής μεταρρύθμισης, αναγκαίας για κάθε χώρα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη.

Ομιλία του Πρέσβη (Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018)

Με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στο άνοιγμα αυτού του εργαστηρίου με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης της Expertise France για τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

Γνωρίζετε πόσο είναι απαραίτητη η διοικητική μεταρρύθμιση σε όλες τις χώρες μας, ώστε να βελτιώνονται μόνιμα οι υπηρεσίες που παρέχονται στον χρήση, είτε αυτός είναι πολίτης είτε νομικό πρόσωπο. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ξεκίνησε τη δράση «Action publique 2022», και κάθε διοίκηση συμβάλλει στην αναζήτηση τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας που να είναι αποτελεσματικότεροι και λιγότερο δαπανηροί. Στην πρεσβεία μάλιστα, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω σ’ αυτό το θέμα!

Το αντικείμενο κάθε μεταρρύθμισης του Κράτους και της δημόσιας διοίκησης είναι απλό: Να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στους χρήστες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα, για να υπάρχει εμπιστοσύνη, χρειάζεται:

- Σεβασμός του χρήστη, δηλαδή προσεκτική ακρόαση του αιτήματός του και ταχύτητα ανταπόκρισης,

- Αξιοπιστία της διοίκησης, δηλαδή ακρίβεια στην απάντηση.

Κάθε καθυστέρηση, κάθε ανεξήγητη και αδικαιολόγητη παράταση, κάθε υπεκφυγή τροφοδοτεί τη δυσπιστία. Όταν ο πολίτης υποψιάζεται τη διοίκηση, την αποφεύγει αν μπορεί ή προσπαθεί να αποκομίσει μιαν απάντηση μέσα από τη διαφθορά, αν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.

Οι παράτυπες διαδικασίες ή η διαφθορά στη διοίκηση συνδέονται λοιπόν (και αντίθετα με αυτό που συχνά πιστεύουμε) όχι με την ροπή προς την παρανομία του χρήστη ή με την ανεντιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου αλλά με την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Συνεπώς, πρέπει αδιάκοπα να εξετάζουμε την καλή οργάνωση της διοίκησης, άρα και να την ελέγχουμε τακτικά.

Η Ελλάδα είχε και έχει πολλά να κάνει ακόμα ώστε η δημόσια διοίκηση να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Ήδη έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά μένει να γίνει δουλειά. Η Expertise France συνεισφέρει με το ταλέντο των στελεχών της.

Σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, η Expertise France προσφέρει την υποστήριξή της στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς για τη συγκρότηση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πέντε Αρχές συμμετείχαν στο πειραματικό πρόγραμμα: Τρεις δήμοι (Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης), μία περιφέρεια (η περιφέρεια Αττικής) και μια αποκεντρωμένη διοίκηση (της Αττικής).

Ο εσωτερικός έλεγχος – που πρέπει να διακρίνουμε από την επιθεώρηση – είναι, όπως μόλις ειπώθηκε, ένα απαραίτητο εργαλείο για την καλή λειτουργία των διοικήσεων. Έτσι λοιπόν, πέρα από το πείραμα που έγινε, θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η τόσο αναγκαία διαδικασία μπορεί να γενικευθεί.

Σας εύχομαι γόνιμες εργασίες.

Christophe Chantepy

Expertise France

Η Expertise France είναι ένας γαλλικός δημόσιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών τεχνικών συνεργασιών.

Στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση από το 2013, έχοντας έναν ρόλο συμβούλου και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Η Expertise France επιδιώκει να αναπτύξει και να θέσει σε διαθεσιμότητα, για όσες αρχές το επιθυμούν, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, από κοινού με το σύνολο των απαραίτητων και κατάλληλων εργαλείων, σε συμμόρφωση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθώντας το γαλλικό μοντέλο.

Περισσότερες πληροφορίες

- «Η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα στην διοικητική της μεταρρύθμιση» - Δεκέμβριος 2017 (εσωτερικός σύνδεσμος)

- «Η Γαλλία αρωγός της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση» - Νοέμβριος 2017 (εξωτερικός σύνδεσμος)

- «Η Expertise France άνοιξε γραφείο στην Ελλάδα» (19 Ιανουαρίου 2017)

Περισσότερες πληροφορίες

Expertise France, επίσημη ιστοσελίδα: https://www.expertisefrance.fr/

δημοσίευση 01/04/2019

Αρχή σελίδας