Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΓΕΒΕ)

Μέλος της Ένωσης των Γαλλικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Εξωτερικού (UCCIFE), ενός διεθνούς δικτύου που αριθμεί ως μέλη 110 Εμπορικά Επιμελητήρια της Γαλλίας σε πάνω από 75 χώρες, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί μια ιδιωτική ένωση που συγκεντρώνει γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις.

Το ΕΓΕΒΕ έχει αναλάβει μια αποστολή γενικού ενδιαφέροντος η οποία επεκτείνεται σε τρία χαρακτηριστικά :

- Αποτελεί ένα όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηματικών συμφερόντων των δύο χωρών

- Συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της Γαλλίας και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών

- Προσφέρει σημαντική στήριξη στις γαλλικές (ή ελληνικές) επιχειρήσεις για την επέκτασή τους στην Ελλάδα (ή τη Γαλλία)

ΠΑΡΑΡTHΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

43, rue El. Venizelou
54624 Thessalonique

Tél (+30 310) 241216
Fax (+30 210) 220216

vosiki(at)the.forthnet.gr

dernière modification le 27/09/2013

haut de la page