Επίδοση παράσημου (Aρχεία 2014) [fr]

JPEG
Στις 25 Ιουνίου 2014, ο Γενικός πρόξενος της Γαλλίας και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, επέδωσε το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα στην κυρία Μαντελέν ΚΙΡΚΥΑΣΑΡΙΑΝ, πρόεδρος του Γαλλο-ελληνικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Στην ομιλία του, ο Γενικός πρόξενος της Γαλλίας και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης υπενθύμισε τη στράτευση της κυρίας ΚΙΡΚΥΑΣΑΡΙΑΝ υπέρ της προώθησης της γαλλικής γλώσσας στην Ήπειρο, ιδίως στους νέους, καθώς και για τη διάδοση της γαλλικής κουλτούρας.

Ο Γενικός πρόξενος της Γαλλίας και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι, μέσα από το πρόσωπο της κας ΚΙΡΚΥΑΣΑΡΙΑΝ, τιμάται επίσης το έργο του Γαλλο-ελληνικού Συλλόγου Ιωαννίνων, που μετρά πάνω από 60 ενεργά μέλη, και που χαίρει μεγάλης αναγνωσιμότητας στην τοπική κοινωνία.

δημοσίευση 06/06/2019

Αρχή σελίδας