Επίσκεψη στην Λάρισα (Aρχεία 2014) [fr]

Επίσκεψη του Γενικού Προξένου και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, στις 7 Νοεμβρίου 2014 στην Λάρισα. Με την ευκαιρία αυτή, συναντήθηκε με το νέο δήμαρχο, κ. Απόστολο Καλογιάννη, και με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Σάπκα. Στις συζητήσεις αυτές υπογραμμίστηκαν τόσο η ποιότητα της γαλλικής παρουσίας στη Λάρισα, η οποία εξασφαλίζεται από το παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, όσο και οι προοπτικές συνεργασίας τους επόμενους μήνες, κυρίως στον τομέα του πολιτισμού.

Επιπλέον, ο κ. Le Rigoleur επισκέφτηκε την Παιδική Στέγη, η οποία συνεργάζεται με το γαλλικό σύλλογο PROSUMA. Οι εθελοντές του συλλόγου αυτού, που ανακαίνισαν πρόσφατα το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το νηπιαγωγείο, εξετάζουν τώρα τις δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία.

δημοσίευση 20/06/2019

Αρχή σελίδας