Επίσκεψη στη Καβάλα (Aρχεία 2014) [fr]

Στις 21 Μαΐου, ο Γενικός πρόξενος της Γαλλίας και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, μετέβη στην Καβάλα για μια ομιλία με θέμα τη γαλλική γλώσσα. Διοργανωμένη από το Σύλλογο καθηγητών γαλλικής γλώσσας των νομών Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας, η διάλεξη αυτή ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της γαλλικής γλώσσας και αποτέλεσε μια ευκαιρία για να παρουσιαστούν λεπτομερώς οι δυνατότητες σπουδών στη Γαλλία.

Τέλος, επί της ευκαιρίας της μετακίνησης αυτής, ο Γενικός πρόξενος της Γαλλίας και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, προσέφερε βιβλία, ως δωρεά, στη δημοτική βιβλιοθήκη Καβάλας.

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας