Επιθέσεις: Δήλωση του Γενικού Προξένου (Aρχεία 2015) [fr]