Επισκόπηση ελληνικού Τύπου : Αρχεία [fr]

Αναζητήστε τα αρχεία του προηγούμενου μήνα της Επισκόπησης ελληνικού τύπου στη γαλλική γλώσσα.

Zip - 12.5 Mo
Les revues de la presse hellénique (août 2017)
(Zip - 12.5 Mo)

Όροι χρήσης

Η Επισκόπηση ελληνικού τύπου προορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Το περιεχόμενό της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναδημοσιευθεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εκείνες των ελληνικών ΜΜΕ και των ελλήνων δημοσιογράφων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη θέση της Πρεσβείας της Γαλλίας.

δημοσίευση 11/10/2017

Αρχή σελίδας