Απασχόληση και Μαθητεία [fr]

Είστε σε αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ; Είστε φοιτητής και επιθυμείτε να κάνετε μια μαθητεία στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα ;

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα διαθέτει μιαν υποστηρικτική υπηρεσία αναζήτησης θέσης εργασίας στην Ελλάδα και μια πιστοποιημένη εκπαιδευτική κατάρτιση στη Γαλλία. Η υπηρεσία, που στεγάζεται στο προξενικό τμήμα της Αθήνας, υπάγεται στο Προξενικό συμβούλιο Προστασίας και Κοινωνικής δράσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και απευθύνεται, αφενός στους γάλλους υπήκοους που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα (ή τους έχοντες διπλή υπηκοότητα) και είναι σε αναζήτηση απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης και, αφετέρου στις γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για πρόσληψη.

Είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν :

  • Εύρεση απασχόλησης και προσωπικού,
  • Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση στην Ελλάδα,
  • Εργατική νομοθεσία,
  • Πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση στην Γαλλία.

Ανατρέξτε στις σελίδες του Γραφείου Απασχόλησης του προξενικού τμήματος της Γαλλίας στην Αθήνα.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς ανάπτυξης στην στήλη «

Emplois, stage et concours

Η πρεσβεία και οι υπηρεσίες της δεν δέχονται απευθείας αιτήσεις.

Είναι άσκοπο (έως και « αντιπαραγωγικό ») να απευθυνθείτε απευθείας στις υπηρεσίες της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα πριν ή κατά τη διάρκεια κατάθεσης υποψηφιότητας.

δημοσίευση 16/02/2017

Αρχή σελίδας