Ερωτήσεις και Απαντήσεις μέσωTwitter με την Yamina Benguigui, Υπουργό Γαλλοφωνίας

Η Yamina Benguigui θα απαντήσει στις ερωτήσεις των επισκεπτών διαδικτύου στο Twitter στις 2 Ιουλίου 2013 από τις 16:00 έως τις 17:00. Η συζήτηση θα αφορά στα δικαιώματα των γυναικών στον γαλλόφωνο χώρο.

Η συζήτηση στο Twitter έρχεται τρεις μήνες μετά το Παγκόσμιο Φόρουμ Γαλλόφωνων Γυναικών, ενώ η υπουργός εργάζεται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας ώστε η θεματική των δικαιωμάτων της γυναίκας να αποτελέσει προτεραιότητα της Συνόδου Κορυφής της Γαλλοφωνίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ντακάρ το φθινόπωρο του 2014.

Μπορείτε ήδη να θέσετε τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας την ετικέτα - hashtag #QRdiplo. Οι ανταλλαγές θα γίνουν στον λογαριασμό του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών, @francediplo.

JPEG

dernière modification le 06/04/2018

haut de la page