Ετήσια σύσκεψη επίτιμων προξένων της Γαλλίας στην Ελλάδα [fr]

Ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy συνάντησε τους επίτιμους προξένους την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στην πρεσβευτική κατοικία για την ετήσια σύσκεψη εργασίας παρουσία του Διευθυντή των Γάλλων του Εξωτερικού και Προξενικής Διοίκησης κ.Christophe Bouchard, του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κ. Christophe Le Rigoleur και του Προξένου Αθηνών κ. Thierry Klockenbring.

Οι 17 επίτιμοι πρόξενοι της Γαλλίας στην Ελλάδα μεριμνούν για τα γαλλικά συμφέροντα στις περιφέρειες στις οποίες είναι εγκατεστημένοι και, κατά κύριο λόγο, για την προστασία των γάλλων υπηκόων, μόνιμων κατοίκων ή περαστικών.

Η ετήσια συνάντηση των επίτιμων προξένων εξετάζει το σύνολο των διοικητικών και προξενικών αποστολών στην υπηρεσία της γαλλικής κοινότητας, καθώς και όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Στην συνάντηση αναφέρθηκε επίσης λεπτομερώς η παροχή βοήθειας στους Γάλλους που περιέρχονται σε δυσχερή θέση, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας της γαλλικής κοινότητας σε περίπτωση κρίσης.

Η ετήσια σύσκεψη αποτελεί επίσης την ευκαιρία συζήτησης, με τους προσϊσταμένους της πρεσβείας γύρω από τις διάφορες συνεργασίες στις οποίες μετέχουν οι επίτιμοι πρόξενοι και στις προοπτικές ανάπτυξης των κοινών μας δράσεων.

Τέλος, ο κ. Christophe Chantepy υποδέχτηκε στην πρεσβευτική κατοικία τους επίτιμους προξένους για ένα γεύμα εργασίας, παρουσία των προξενικών συμβούλων, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων των Γάλλων του εξωτερικού, των προϊσταμένων της πρεσβείας και της προξενικής ομάδας.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας